Vozidlá v záruke

Pri výbere servisu je podstatné, o aký starý automobil sa jedná. Pri nových a zánovných v záruke odporúčame autorizovaný servis, resp. overený väčší nezávislý servis. Je potrebné zdôrazniť, že na základe "blokovej výnimky" , resp. po novom nariadenie komisie 330/2010 môžu vozidlá v záruke opravovať aj nezávislé servisy, ktoré rovnako musia mať možnosť dostupnosti školení a náhradných dielov, ako predpisuje výrobca pre autorizované servisy.

 

Pri uplatňovaní reklamácie v záručnej dobe vozidla však výrobca  resp. autorizovaná sieť vyžaduje dokladované servisné úkony v zmysle technológií výrobcu, z tohoto dôvodu je pre servisovanie v záruke lepšie voliť autorizovaný servis, nakoľko môže vzniknúť problém s dokladovaním servisných úkonov  následne pri uplatňovaní záruky.

 

Pri starších vozidlách odporúčame overený väčší nezávislý servis, nakoľko cena za opravu môže byť nižšia oproti autorizovaným. Rozumné je si však v každom prípade porovnať normohodiny (cena za hodinu práce)  autorizovaného a nezávislého servisu a tiež vyžadovať od servisov pri väčších opravách vystavenie faktúry na základe kalkulácie príslušného softwaru (buď originálneho od výrobcu vozidla alebo nezávislý ako je Audatex, Silver DAT alebo Eurotax).

Neodporučame spokojiť sa s vyčíslením položiek “dohodou” , nakoľko sú v podstate neodkontrolovateľné.