Nehoda

 

Nehoda

 

Každá havária je nepríjemnosť. Pri dnešnej hustote premávky je však riziko havárie, aj malého ťukanca dosť vysoké.  Pokiaľ su dvaja a viacerí účastnici nehody, v prvom kole sa treba dohodnúť kto je vinník a kto poškodený. Ak sa dohodnú (ale aj nie), je určite nutné vypísať  tlačivo „záznam o dopravnej nehode“ . Veľa krát sa stane, že sa účastníci dohodnú ale pri hlásení pre poisťovňu to už neplatí a potom je to slovo proti slovo a keď nie je svedok, tak sa to naťahuje. Ak sa nedá dohodnúť na vinníkovi, treba volať políciu. Tá sa volá aj v ďalších prípadoch :

Ak je  niekto zranený, usmrtený, alebo uniknú nebezpečné látky, alebo je poškodené zariadenie cesty (značka), alebo je na niektorom vozidle, či majetku je vyššia škoda ako 3990 Eur.

Podľa zákona musí vinník nehody túto nahlásiť do 15 dní poisťovni, kde ma uzavreté povinné zmluvné poistenie. Ak sa nehoda stane mimo SR, do 30 dní. Inak môže poisťovňa po ňom vymáhať škodu.  Poškodený má lehotu na uplatnenie nárokov 3 roky. Ak si uplatňuje škodu, musí rovnako teda nahlásiť nehodu poisťovni vinníka, nakoľko škoda pri PZP sa platí z poistky vinníka nehody. Možnosti nahlásenia sú osobne, cez web poisťovne alebo callcentrum, informácie sú na strankách poisťovní.

Po nahlásení si poisťovňa dohodne s poškodeným čas a miesto obhliadky vozidla,  prípadne aj s vinníkom-kvôli šetreniu udalosti, závisí od priebehu nehody. Poisťovňa likviduje udalosť buď na základe faktúry od  poškodeného za opravu auta  samozrejme si ale vypracuje aj kalkuláciu nákladov interne  alebo rozpočtom, tj. pošle poškodenému peniaze na účet. Poškodený ma podľa zákona právo na uhradenie tzv. skutočnej škody, výber servisu ľubovolný, autorizovaný alebo nie a na nové diely. Poisťovne však pri PZP uplatňujú tzv. amortizáciu    (závisí od veku a rozsahu poškodenia vozidla)  podľa teórie, že namontovaním nových dielov stúpa hodnota vozidla, kedže staršie diely už boli opotrebovanejšie.  Do akej miery je to opodstatnené je otázne, stále  je to však realita. Ak sa klientovi zdá, že po dodaní faktúry do poisťovne, tá nekoná, je potrebné poisťovňu kontaktovať, kde je problém, či ešte šetrí udalosť . Poisťovňa má právo vyžadovať od klienta doloženie dokladov napomocných pre určenie priebehu nehody či stanovenie oprávnenosti a výšky nákladov. Poisťovňa má povinnosť uzavrieť udalosť do 15 dní po ukončení šetrenia.

V prípade, že vinník nehody nemá uzavreté PZP, poškodený nahlási udalosť na „svoju“ poisťovňu  a udalosť  likviduje kancelária poisťovateľov SKP, ktorá si potom plnenie nárokuje u vinníka nehody.

 

Havarijné poistenie

 

Ak ma účastník nehody dojednané okrem povinného PZP aj havarijné poistenie, jeriešenie nehody jednoduchšie. Dotyčný rieši nehodu v poisťovni, kde ma toto poistenie. Ak je známy vinník, môže udalosť riešiť cez jeho PZP, z havarijnej je to však jednoduchšie a rýchlejšie (napríklad aj využitie možnosti bezhotovostnej platby- v servise poisťovňa zaplatí priamo v servise tzv krycí list). Havarijne poistenie kryje aj vlastnú škodu - ak klient havaruje vlastnou vinou alebo vandalizmus či odcudzenie vozidla alebo jeho časti. Tu však už záleží na konkretných dojednaniach podľa typu poistenia a poisťovne.  Klient pri uzatváraní poistenia by si mal overiť, aké všetky riziká ma kryté v zmluve, za akých podmienok a čo je vo výlukách (nachádza sa to vo všebecných poistných podmienkach či zmluvných dojednaniach).

 

Výber servisu

 

Pri riešení poistnej udalosti (jedno či PZP alebo havarijnej)  určite odporúčame využiť sieť zmluvných servisov tej poisťovne, cez ktorú riešime udalosť. Zoznam nájdete aj na našej stránke. Poisťovne so svojimi zmluvnými servismi dlhodobo spolupracujú, a majú k nim dôveru, takže je veľký predpoklad rýchlej likvidácie udalosti. Rovnako aj dané servisy majú skúsenosti s poistnými udalosťami a vedia Vám aj prípadne poradiť, či majú prístupy do systémov poisťovní, niektoré robia aj obhliadky –vybavíte všetko na jednom mieste. V neposlednom rade pre klientov zmluvnej poisťovne niektoré servisy poskytujú aj rôzne benefity.